Der er nogle ting, som du bør være opmærksom på, for at undgå laviner i offpisten. De 5 røde flag er den simpleste måde at overskue lavinefaren på et givet hang. Det er utroligt givtigt at have de 5 røde flag i baghovedet, hver gang du er ude i offpisten!

1. Nylig lavineaktivitet

Dette simple råd bliver ofte overset. Tegn på nylig lavineaktivitet er et sikkert tegn på et ustabilt snelag. Når du observerer, skal du altid være opmærksom på at scanne hele det synlige område. Er der tegn på nylige skred skal man være meget opmærksom på aspekt, højde og type af skred. Du kan vurdere “alderen” af skredet ved at undersøge hvor frisk sneen i lavinen er.

Som tommelfingerregel kan man sige, at ser du nylig lavineaktivitet så er snelaget usikkert.

Lavine sky

2. Temperaturstigning

Stiger temperaturen i løbet af dagen, skal du være meget opmærksom. Især sidst på sæsonen, hvor der kan skiløb i pudder om morgenen og en kraftig temperaturstigning om eftermiddagen. Sammen med temperaturstigningen kommer der hurtige ændringer i snelaget. Stigende temperaturer forårsager delvist smeltning og smørelse indeni snestrukturen. Sneen bliver både tungere og mere bevægelig.

Når temperaturen stiger til langt over frysepunktet bliver sneen mættet og våd, hvorefter der er chance for våde laviner. Rullende kugler og punktskred (naturlige skred fra sten) indikerer ustabil sne. Det er værd at notere at direkte solskin leder til hurtige temperaturstigninger især på syd- og vestvendte bjergsider, selv når lufttemperaturen er under frysepunktet.

3. Væsentligt snwfald indenfor de sidste 24 timer

Nysne har ikke haft tid til at binde sig eller blive kompakt og vil derfor uden tvivl være ustabilt. Oveni det bliver mange laviner sat i gang af skiere og snowboardere på den første dag efter et snefald fordi folk så gerne vil køre nye spor i frisk sne. Kombinationen af signifikant nysne ledsaget af vind er en opskrift på “wind loading” og ustabilitet.

Det er også værd at nævne at nedbør på toppen af sne øger chancen for våde laviner. Hav altid de 5 røde flag i baghovedet.

St. Anton offpiste ski, de 5 røde flag

4. Lyde, revner eller blokke i snelaget

Revner eller blokke indikerer at vinden har ført masser af sne i området, hvilket gør snelaget utroligt ustabilt. Vinddriver kommer fordi vinden fører snepartiklerne sammen til en homogen masse, som kan sprede sig over et stort område. Du skal altid være opmærksom revner under skiene. Hvis sneen revner under dig eller skyder frem foran dig, er sneen ekstremt ustabil og du skal se at komme væk.

Hører du en mærkelig lyd, som kommer nedefra selve snelaget, betyder det at et svagt lag er kollapsed og at snelaget er ustabilt. Normalt er denne lyd udløst af vægten fra skieren eller snowboarderen. Det er specielt relevant, hvis der er kommet nysne ovenpå et gammelt snelag, som er blevet til “sukkersne”. Denne lyd er sikker advarsel mod at køre stejle hang. Et meget vigtig del af de 5 røde flag.

Offpiste

5. Stærk vind

Ustabile vinddriver bliver skabt af stærk vind. Vindblæst sne er kompakt og bundet sammen af vinden. Hvis vinden blæser eller har blæst fornyligt er det formentligt blevet skabt farlige vinddriver og der vil være øget lavinefare. Vinden er mest relevant under eller lige efter et større snefald, vinddriver kan dog formes til hver en tid. Dette er grundet transport af snepartikler fra de vindramte aspekter til aspekter i læ.

Vinddriver findes på læsiden af nemt genkendeligt terræn som bjergkamme, toppe eller bjergpas. Vind kan dog også blæse på tværs af et hang. Vinddriver findes oftest i højere terræn.

“The North Face – Know Boundaries” om de fem røde flag.

Lærte du noget om De 5 røde flag?

Jeg håber at artiklen kan hjælpe dig til at forblive sikker i offpisten. “Live to ride another day” er et mantra man altid skal huske når man er i tvivl om, hvorvidt et hang er sikkert nok. Tænker man på de 5 røde flag når man er ude at køre, er man et godt skridt på vejen til at forblive sikker.