McCammon er også manden bag ALPTRUTH, som vi tidligere har beskrevet i denne artikel. Lær alt hvad du bør vide om hans FACETS lige herunder.

FACETS

I en nylig analyse af lavineulykker i Amerika, viste der sig at være nogle gennemgående mønstre i beslutningstagen hos lavineofrene. Under FACETS finder du de seks mest almindelige.

F – Familiarity: Grupper som bevæger sig i terræn de kender godt, tager signifikant mere risikofyldte beslutninger end grupper, der bevæger sig i ukendt terræn. Dette er især udpræget i grupper med høj erfaring og masser af træning indenfor laviner.

A – Acceptance: Grupper som havde været involveret i ulykker, der inkludere kvinder tog mere risikable beslutninger end grupper kun med mænd. Dette var mest udtalt i gruppe med mindre lavinetræning. Det er værd at notere sig at det var i præcist denne type gruppe at det var mindst sandsynligt at kvinder var en del af.

C – Consistency: Grupper som var meget dedikeret til et mål, hvadenten det er en top, et specifikt hang eller vedholdenhed i forværrende vejr, tog mere risikable beslutninger end grupper som bare var ude for at stå på ski eller klar. Denne effekt var mest udtalt i grupper på fire eller mere.

lavine st. anton offpiste

E – Expert: Ulykkesgrupper havde ofte en “de facto leder” – en der var mere erfaren, ældre eller bedre uddannet. Værd at notere er at, hvis denne leder havde dårlige lavine evner, var det mere sandsynligt at begyndergrupper ville følge deres leder ud i farlige situationer end hvis de tog beslutninger i konsensus.

T – Tracks/Scarcity: Grupper tog flere risici hvis de havde et kort vindue af muligheder eller hvis de konkurrerede med en gruppe om first tracks.

S – Social Facilitation: Når erfarne og dygtige grupper mødte andre mennesker i offpisten, var det mere sandsynligt at de tog flere risici end grupper der var mindre dygtige. Denne effekt, kendt som social facilitation, er mest udtalt i grupper med det højeste niveau af træning.

Du kan lære mere om “Human Factors” i relation til lavineulykker ved at følge linket.